Valhaj vs. Världsrekordförsök

Det är sådant man hoppas så mycket på att det händer. Kanske så mycket att det nog inte händer bara för att man hoppas för mycket. Men direkt efter lunchen hände det. Några snorklare längre bort ropar ”whale shark, whale shark”. I samma sekund tystnar alla samtal på båten och som på en given signal […]

More