Hajar i skogen under ytan!

Havet i bukten ”false bay” är världens hajtätaste bukt. Vithaj siktades dagen innan, bara hundra meter från vår dykplats. Nej, jag är inte rädd. Rädsla förstoras ofta när man inte vet så mycket om det man är rädd för. Och vi vet en del om vithajar. Till exempel att de ogillar grunda vatten eftersom de […]

More